https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Cây khỏe, xanh tốt quanh năm. Hoa thơm và bền.
Comments