https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Phong lan Cửu Bảo Tiên là một dòng lan quý có hoa nở vào mùa xuân rất thơm và tuyệt đẹp.
Cây xanh tốt quanh năm và phát triển rất mạnh
Comments