https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Kiếm Tiên Vũ là dòng lan quý cho hoa cực đẹp, cây rất khỏe càng nhiều nắng cây cho hoa càng đẹp. Rất phù hợp cho người mới chơi lan.
Comments