https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Quế lan hương hay còn gọi là lan quế có tên khoa học là Aerides Odoratum là một loại lan trong dòng lan giáng hương. Quế lan hương là loại lan dễ trồng có tính thích nghi cao với điều kiện sống.
Comments