https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Kỳ Hoa Dị Thảo là cái tên mà bạn bè yêu lan thường gọi tên loài Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc này.
Hoa đẹp, nở vào dịp tết. Cây thắt đốt như chuỗi hạt ngọc nên có tên là lan Chuỗi Ngọc.
Là loài cũng đỏng đảnh như các cô gái xinh đẹp nhưng quả thật thuần được một giỏ chuỗi ngọc quả là hạnh phúc lắm với người yêu lan. Niềm vui chẳng khác nào cưa đổ một cô gái đẹp.

Comments