Xem thêm các sản phẩm tại >>>

https://sites.google.com/site/hoaphonglanhanoivn/home/images.pnghttps://sites.google.com/site/hoaphonglanhanoivn/lien-he/zalo.jpghttps://sites.google.com/site/gialaixevn/2https://sites.google.com/site/hoaphonglanhanoivn/lien-he/zalo.jpghttps://sites.google.com/site/gialaixevn/2https://sites.google.com/site/gialaixevn/2https://sites.google.com/site/gialaixevn/2https://sites.google.com/site/gialaixevn/2  
DANH MỤC 

SẢN PHẨM NỔI BẬT

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Vũ Nữ Socola
Giá : 350.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Vũ Nữ Vàng
Giá : 350.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Cattleya
Giá : 360.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Thủy Tiên Kiều
Giá : 600.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Chuỗi Ngọc
Giá : 490.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Dendro
Giá : 150.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Quân Tử 
Giá : 250.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Địa Lan Mặc Xuân
Giá : 450.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Dã Hạc Pháp
Giá : 470.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Hạc Đỉnh 
Giá : 350.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Nghinh Xuân
Giá : 650.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Thuận Buồm Xuôi Gió
Giá : 3.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Cửu Bảo Tiên
Giá : 370.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Vanda
Giá : 350.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Sơn Thủy Tiên
Giá : 370.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Thuận Buồm Xuôi Gió
Giá : 3.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Sơn Thủy Tiên 
Giá : 1.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Monkara
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Hồ Điệp
Giá : 250.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Dendro Tỷ Muội
Giá : 300.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Dendro
Giá : 120.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Hoàng Nhạn
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Bạch Nhạn
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Nghinh Xuân
Giá : 650.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Sơn Thủy Tiên
Giá : 1.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Cửu Bảo Tiên
Giá : 370.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Kiếm Tiên Vũ
Giá : 370.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Bắp Ngô
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Địa Lan Mặc Xuân
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Chuỗi Ngọc
Giá : 490.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Nghìn Xuân Ghép Lũa
Giá : 5.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Thủy Tiên Kiều Tím 
Giá : 1.500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Kiếm Tiên Vũ Ghép Kiếm Lô Hội
Giá : 5.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Nghìn Xuân Trồng Chậu Gỗ
Giá : 1.500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Trúc Phật Bà
Giá : 1.500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Nghìn Xuân Ghép Lũa
Giá : 5.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Cầm Cù 
Giá : 250.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Sơn Thủy Tiên Ghép Lũa
Giá : 35.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Cụ Rùa Gùi Lan Hòa Hoàng
Giá : 600.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Nhất Điếm Hồng 
Giá : 1.500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Vanda
Giá : 350.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Sơn Thủy Tiên
Giá : 1.500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hoàng Thảo Đùi Gà
Giá : 600.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Đuôi Sóc
Giá : 450.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hoàng Thảo Thái Bình
Giá : 600.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Quế Tháng 8 Bảo Tiên Cổ Rụt
Giá : 650.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Vây Rồng
Giá : 500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Đuôi Sóc 
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Địa Lan Mặc Xuân
Giá : 2.500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Hoàng Nhạn
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Bạch Nhạn
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Cây Kim Ngân
Giá : 350.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Vây Rồng
Giá : 500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Ý 
Giá : 250.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hoàng Thảo Xuân 
Giá : 850.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan quân Tử
Giá : 250.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Cây Tùng 
Giá : 2.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Sơn Thủy Tiên
Giá : 500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Cây Tùng Làm Từ Gỗ Lũa
Giá : 2.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Cây Tùng Làm Từ Gỗ Lũa
Giá : 5.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hoa Lan Rừng
Giá : 500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hoa Lan Hồ Điệp
Giá : 250.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hoa Lan
Giá : 500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hoa Lan Rừng Giá Rẻ
Giá : 1.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Rừng Giá Rẻ
Giá : 800.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Rừng
Giá : 500.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Hạc Đỉnh
Giá : 350.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Dendro
Giá : 150.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Rừng 
Bán Theo Yêu Cầu
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Rừng 
Bán Theo Yêu Cầu
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Rừng 
Bán Theo Yêu Cầu
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phong Lan Rừng 
Bán Theo Yêu Cầu
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Địa Lan San To
Giá : 700.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Địa Lan Hạc Đỉnh
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Địa Lan San To
Giá : 770.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Vanda
Giá : 800.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Lan Hồ Điệp
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Vanda
Giá : 400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Thuận Buồm Xuôi Gió
Giá : 2.300.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Hoa Lan Tết
Giá : 2.800.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Hoa Lan Tết
Giá : 3.200.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hoa Lan Tết
Giá : 1.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Hoa Lan Tết
Giá : 1.200.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Hoa Lan Tết
Giá : 7.400.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Thuận Buồm Xuôi Gió
Giá : 3.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Thuận Buồm Xuôi Gió
Giá : 3.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Thuận Buồm Xuôi Gió
Giá : 3.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Thuận Buồm Xuôi Gió
Giá : 3.000.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay


 
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Kết quả hình ảnh cho gif hỗ trợ trực tuyến
ĐT/Zalo0989.978.345

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đếm Web miễn phí